Posted by Martin Poulsen | Fradrag

Der er kommet en ny ordning for håndværkerfradraget som er gældende i 2016 og 2017. Med den nye ordning kan du fradrage op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og op til 12.000 kr. på håndværkerydelser med grønt sigte. Der er fortsat kun fradrag på arbejdslønnen. For at kunne få fradraget skal nogle betingelser dog være opfyldt:

 • Fradraget er pr. person, dog kan ægtefæller og samlevere med fælles økonomi dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt.
 • Bliver arbejdet udført i en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet udføres.
 • Du kan ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura fra virksomheden der udfører arbejdet.

Mullerup Tømreren kan hjælpe dig med følgende opgaver, som er omfattet af håndværkerydelser med grønt sigte og som derfor kan fradrages med op til 12.000 kr.: 

 • Efterisolering af tag
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Isolering
 • Hulmursisolering
 • Isolering af terrændæk og krybekælder
 • Montering af tætsluttende skodder mv. på yderdøre og vinduer

Du kan læse mere om håndværkefradraget på Skats hjemmeside

Both comments and pings are currently closed.